Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

hegel_portrait_by_schlesinger_1831.jpg

A SZELLEM FENOMENOLÓGIÁJA


Hibabejelentés: kerekjartomihaly@t-online.hu 

(összegező jegyzetek)
 

 Bevezetés

A "Szellem fenomenológiája" az észrevevés jelenségéről szól. Észrevehetjük, hogy a gondolkodással megjelent a tévedés lehetősége, hogy a dolgok nem mindig azok, mint amiknek látszanak. Megfigyelhetjük, hogy a dolgok az ellentétükbe változnak; a lassúból lesz a gyorsabb, az élőből a halott, stb. Rácsodálkozhatunk arra, hogy miért nem robban fel a kockacukor, hiszen az édes a fehér a szögletes, az íz, a szín és az alak egymást kizáró kategóriákba tartoznak, hiszen amennyiben fehér, annyiban nem édes stb. A létezés nyugtalanságában az ellentétes fogalmak egységét vehetjük észre, és azt a mozgást, ahogy egy általánosabb fogalomban megszüntetve megőrződnek. Minél általánosabb egy fogalom, annál stabilabb és annál több létezést foglal magába. Egy nemzet stabilabb és maradandóbb mint egy ember, aki a nemzethez tartozik, stb. A fogalom, ami létezést tartalmaz szubsztancia. Ebben az összefüggésben a legáltalánosabb fogalom; elpusztíthatatlan szubsztanciának mutatkozik.

Akkor vesszük észre magunkat, ha önmagunkon kívül mást is észreveszünk. Ha egy ájult embert sikerül ájultságából kipofozni és körülnézve látható módon észreveszi a környezetét, akkor szoktuk mondani, hogy most már magánál van. Létezésünket a környezetükkel való kölcsönhatásunkban éljük meg, vesszük észre. A létezés szemben álló létek kölcsönhatása. A lét különbözik a létezéstől. Hegel ezt úgy fejezi ki, hogy akkor létezik, akkor valóságos valami, ha magán-való-lét is, és magáért-való-lét is. Idézet az ifjú Hegeltől: "Nem úgy van, hogy létezek én és létezik a tőlem különböző, velem szemben álló másság, hanem, magam vagyok a harc." 

Ádám és Éva

"Az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott. De a maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt: Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett." Ter 2:20-23


Az ember felujjong amikor a tőle különböző világban felismeri önmagát;  "Csont a csontomból és hús a húsomból!" Ez én vagyok! A szerelemben az ember felismeri önmagát az egészen másban. Hasonló élményben van része az embernek, amikor a világban észt talál az eszéből. Amikor egy férfi és egy nő egymásba szeret, akkor tökéletesen akarnak egyesülni. A szerelem azonban nem tartalmazza az igazságát: A férfi és a nő tökéletes egysége másban, nevezetesen a gyermekben valósul meg.

A szerelem egységet akar, az igazi szeretet egységből fakad. John Lennon & Yoko Ono: Az ő szerelmük egyúttal igaz szeretet is lehetett. Lennon:"Van kezem, lábam, fejem és van Yokom!"

Egy kísérlet

Napközben jegyezzük le az aktuális igazságot:

Itt és most nappal van.

Este nézzük meg, mi maradt a lejegyzett igazságból? Észrevehetjük, az maradt meg, hogy:

Itt és most van.

Az itt és a most tartalma változónak, esetlegesnek mutatkozik, az itt és a most pedig stabil valóságként mutatkozik meg: Olyan, mint egy hatalmas tükör, amelyben sok minden megmutatkozhat, anélkül, hogy ezt a tükröt bármi is megkarcolhatná. 

A Jahwe név jelentése: Vagyok Aki Vagyok. Isten az Aki Van, az örök Vagyok, aki lehetetlen, hogy ne legyen, mindent átható valóság, a létezők az ő akaratából léteznek, őt hirdetik. Szent Pál így vall az Istenről: "Benne élünk, mozgunk és vagyunk" ApCsel 17.28a

Hogy mit veszünk észre ebben a hatalmas tükörben, az alapvetően a tartózkodási helyünktől függ. Ebben a tükörben, mást vesz észre egy hangya, megint mást egy elefánt. A különböző dolgok, alapvetően tartózkodási helyükben különböznek egymástól. Nekünk embereknek olyan tartózkodási helyünk van, ahonnan a valóság érthető szerkezete is megmutatkozhat, ahonnan észrevehetjük, magát az észrevevést is. Észrevehetjük, hogy az élőlények észrevevései, nemcsak az élőlények tartózkodási helyéről árulkodnak, hanem működtetik is őket, észrevevésük függvényében tevékenykednek.

Az Észrevevés, az észrevevéseink szervezése alatt állunk mi is. Észrevevéseink sorozata mutathat összevisszaságot, divergenciát, véletlenszerűnek tűnhet, hogy mit veszünk észre, de észrevevéseink sorozatának az összességében felfedezhető egy tendencia, amelyik konvergál, közelít az igazsághoz. Ez a tendencia feltételezi az észrevevéseinket szervező valóságot.
 

"A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek." Jn 14:26

"Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek." Jn 16:12-13

Kelyhéből a nagy lélekvilágnak

Forr felé a végtelen.

Friedrich Schiller

Die Freundschaft

friedrich_schiller_by_ludovike_simanowiz.jpg